Horisontalboring - lønnsomt, effektivt, miljøvennlig

Horisontalboring er en effektiv måte å tilrettelegge for vannledninger, kabler og avløpsrør. Det krever ikke boring eller sprengning og kan brukes i all slags terreng.

Der terreng og bebyggelse hindrer tradisjonell graving og sprengning, er horisontalboring det beste alternativet. Ved å bore horisontalt kan installasjonene legges gjennom fjell, løse masser, bebyggelse, under veier og under boligtomter.

Horisontal boring er gjerne mer lønnsomt enn andre metoder. Graving og sprengning medfører store kostnader og forstyrrelser for infrastrukturen, og det er ofte vanskelig å få godkjenning av Statens veivesen til å grave grøft under veier. Horisontalboring gir minimalt inngrep i naturen og omgivelsene og etterlater ingen betydelige spor. Det forstyrrer heller ikke trafikk eller annen infrastruktur.

Sammenlikner du prisen på horisonatlboring med graving og sprengning, vil du se at det lønner seg å bore horisontalt.

Ta gjerne kontakt for mer infomasjon om horisontalboring

Her ser du bilder av tidligere arbeider.

 
Ønsker du mer informasjon om våre tjenester? Kontakt oss for mer informasjon.
besøksAdresse

Tromsøysundvegen 266
9024 Tomasjord, Tromsø

E-post
telefon

957 49 000

Følg oss